Korzystne zmiany dla pracowników w 2017 r.

Już w roku 2016 znowelizowano szereg przepisów, których celem jest polepszenie pozycji pracownika. Pierwszą zmianą, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Dotychczas tacy pracownicy mogli bowiem otrzymać minimalnie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę - w nowym roku podział na "starych" i "nowych" pracowników zostaje zniesiony.

Od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik otrzyma co najmniej 2000 zł brutto (ok. 1460 netto). Co ważne, zmiany dotyczą nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także tych zatrudnionych na umowę-zlecenie. Jeśli pracownik pracuje na podstawie umowy zlecenia otrzyma minimalną stawkę godzinową wynoszącą 12 zł i co roku waloryzowaną w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych na umowie o pracę.

Natomiast, już w tym roku, od 1 września 2016 roku, wprowadzono przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek podpisania umowy jeszcze przed dopuszczeniem nowo zatrudnianej osoby do pracy. Wcześniej pracownik musiał otrzymać umowę do końca pierwszego dnia pracy. Prowadziło to do nadużyć, ponieważ umowa często w ogóle nie była podpisywana. Ponadto, w razie wizyty inspektora Państwowej Inspekcji Pracy pracownik i pracodawca mogli oświadczyć, że dana osoba pracuje dopiero pierwszy dzień.
Jeżeli chodzi o wstępne badania lekarskie i szkolenia BHP to pracownik, tak jak dotychczas, zanim zostanie dopuszczony do pracy, co do zasady musi, na koszt pracodawcy, uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

W przypadku wszelkich wątpliwości z zakresu prawa pracy doświadczony zespół Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Brodowskiej służy niezwłoczną pomocą.