POMAGAMY W

SPORY SĄDOWE I UGODY

- reprezentacja przed sądami
- spory z ubezpieczycielem, w tym pomoc w postępowaniach reklamacyjnych
- prowadzenie negocjacji
- ugody sądowe
- ugody pozasądowe
- windykacja i egzekucja należności

PRAWO CYWILNE

- sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów
- dochodzenie roszczeń majątkowych
- uzyskiwanie odszkodowań
- usługi w zakresie  ochrony dóbr osobistych
- ochrona praw autorskich

PRAWO RODZINNE

- rozwody
- separacje  
- sprawy majątkowe małżonków
- alimenty
- władza rodzicielska

SPADKI

- sprawy w zakresie nabycia bądź odrzucenia spadku
- testamenty
- dział spadku  
- zachowek
- zapisy testamentowe

PRAWO KONSUMENCKIE

- reklamacje, roszczenia z gwarancji i rękojmi, wady towarów
- sprzedaż internetowa
- rozmowy w zakresie polubownego załatwiania sporów

NIERUCHOMOŚCI

- ochrona praw lokatorów
- ustalenie stanu prawnego nieruchomości
- zniesienie współwłasności
- służebności
- zasiedzenie

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

- roszczenia związane z rozwiązaniem umowy lub zmiany warunków pracy
- pomoc w sprawach o mobbing i dyskryminację
- ustalenia prawa do świadczeń
- spory z ZUS-em i KRUS-em

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- reprezentacja przed organami administracji publicznej
- reprezentacja w postępowaniach sądowo administracyjnych
- sprawy podatkowe
- sporządzanie wniosków, odwołań i skarg

O NAS

Małgorzata Brodowska
radca prawny

Posiada duże doświadczenie w sporach sądowych z zakresu służebności przesyłu, zniesienia współwłasności i zasiedzenia nieruchomości. Biegle porusza się w prawie autorskim oraz prawie nowych technologii. Docenia alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i odnosi sukcesy w prowadzonych negocjacjach. Od wielu lat specjalizuje się w prawnej obsłudze procesu inwestycyjnego, w szczególności w obsłudze kontraktów drogowych, kolejowych oraz inwestycji dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2004 roku zaangażowana w inwestycje Miasta Poznania.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego oraz zamówień publicznych.

Chętnie angażuje się w akcje charytatywne i działalność pro bono.Aneta Jaźwińska
radca prawny

Specjalizuje się w ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczeniu zwrotu wierzytelności oraz analizie prawnej inwestycji deweloperskich. Jest ekspertem w zakresie umów, prawa bankowego, a także prawnych aspektów sprzedaży konsumenckiej.
Bardzo dobrze czuje się na sali sądowej. Zawodu uczyła się m.in. odbywając aplikację sądową.

Każdy człowiek jest dla niej ważny.


Małgorzata Napierała
radca prawny

Prawnik z bogatym doświadczeniem korporacyjnym oraz praktyką w stosowaniu prawa cywilnego, jak i konstruowaniu umów. W swojej praktyce zawodowej zajmowała się również prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi.
Ponadto brała udział w procesie wprowadzania na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lidera na polskim rynku inwestycji kolejowych i budownictwa infrastrukturalnego, na rzecz którego prowadzi obsługę prawną. Jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku socjologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Potrafi słuchać i zaangażować się całą sobą.


Artur Maćkowiak
administrator systemu i bezpieczeństwa informacji


Bohumír Vosáhlo
tłumacz języka czeskiego, specjalista IT


Są z nami:

Ida Fiłoniuk - Krajewska
adwokat

dr Jolanta Brodowska - Szewczuk
doktor nauk ekonomicznych
wykładowca, trener, ekspert w zakresie projektów UE

Tomasz Włodarczyk
biegły rewident

dr Mariusz Sokołek
doktor nauk ekonomicznych
ekspert w zakresie podatków

Nikica Vranjkovic
tłumacz języka angielskiego, serbskiego, chorwackiego